Publicaties

RI&E, Plan van Aanpak?? Wat is dat nu weer??

RI&E, Plan van Aanpak?? Wat is dat nu weer??

Ondernemers in ons land worden steeds meer geconfronteerd met het naleven van wet- en regelgeving. Vers in ons geheugen ligt de AVG, in de volksmond Privacywet. Europese wetgeving wordt vertaald naar de Nederlandse wetgeving en dan blijkt dat we onze zaken nog niet op orde hebben.

De RI&E (Risico Inventarisatie & Evaluatie ) en het daaruit voortkomende Plan van Aanpak, is misschien wel bij de meeste ondernemers bekend. Iedere ondernemer weet dat het Arbobeleid, wat zorgt voor een gezonde en veilige (werk) omgeving voor de medewerkers, op orde moet zijn. Maar zoals bij zoveel wet- en regelgevingen, wordt eenieder pas wakker geschud als de Arbeidsinspectie om de hoek komt kijken. De 1e vraag die de Arbeidsinspecteur dan stelt is: “Mag ik de preventie-medewerker spreken die uitvoering geeft aan het arbobeleid?”.

U, als ondernemer, en met u vele anderen, voelen de bui al hangen: Preventiemedewerker en arbobeleid in de vorm van RI&E incluis Plan van Aanpak, zijn het ondergeschoven kindje bij veel MKB bedrijven. “Het kost alleen maar geld en wat krijg ik ervoor terug?” is de meest gehoorde kreet.

Dat klopt natuurlijk ook.

Toch zijn er steeds meer partijen, bijvoorbeeld verzekeringsbedrijven, die vragen naar het arbobeleid ( met het daarbij behorende RI&E en het actuele en levende Plan van Aanpak ). Ook de overheid ziet het belang van een gedegen arbobeleid steeds indringender worden. In Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwetgeving per 23-7-2019 heeft diezelfde overheid door aanscherping van het sanctiebeleid de noodzaak nogmaals onderstreept. De sanctie zijn:

• De boete voor bedrijven die de verplichtingen met betrekking tot de RI&E onvoldoende naleven, is verhoogd van categorie 4 naar categorie 5, oftewel van € 3.000 naar € 4.500.

• De situatie waarbij de werkgever niet beschikt over een RI&E is aangemerkt als een overtreding met directe boete.

• Voor de situatie van een ontbrekend Plan van Aanpak met daarin aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is het boetenormbedrag verhoogd van € 750 naar € 3.000.

Duidelijk mag zijn dat het op orde hebben van het bovenstaande een ‘must’ is. PREVENT4ALL heeft als doel ondernemer(s) te ontzorgen en ondersteunen met het naleven van deze Arbo-technische wet- en regelgeving. PREVENT4ALL houdt zich o.a. bezig met het opstellen van het verplichte RI&E en het uitvoeren van het daaruit voorvloeiende en eveneens verplichte Plan van Aanpak.

PREVENT4ALL richt zich op MKB bedrijven tot maximaal 25 werknemers. Graag treedt PREVENT4ALL met U in contact om te bekijken of we iets voor Uw bedrijf kunnen betekenen tav de uitvoering van dit verplichte RI&E als ook de uitvoering van het Plan van Aanpak. Zeker voor de kleinste MKB bedrijven, kan PREVENT4ALL creatieve oplossingen bieden, zodat ook deze groep bedrijven zich geen zorgen meer hoeft te maken en kan blijven richten op dat waar ze goed in zijn, namelijk ondernemen!

Neem vrijblijvend contact op met PREVENT4ALL en wellicht kunnen we iets voor elkaar betekenen! U kunt ons bereiken door een mail te sturen naar: info@prevent4All.org. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.